Dr. Choong Kam Kow

(b. Perak, 1934)

Dr. Choong Kam Kow merupakan seorang artis senior Malaysia yang bertaraf antarabangsa dan juga seorang ahli akademik terkenal dalam bidang seni dan reka bentuk. Kaedah pengkaryaan seni beliau adalah tidak konvensional dan inovatif. Selama hampir tujuh dekad, beliau telah menggabungkan dua atau lebih teknik, media dan proses kerja untuk mencipta karya gayanya sendiri dengan kesan luar biasa dan manifestasi khusus seperti yang dilihat dalam arcanya. Beliau percaya karya seni kontemporari bukan sahaja harus memiliki ciri-ciri semangat kontemporari tetapi juga harus mencerminkan makna dan intipati budaya dan nilai tradisional.

Pada tahun 1961, Dr. Choong Kam Kow memperoleh ijazah sarjana muda dalam seni halus dari National Taiwan Normal University, Taiwan dan ijazah sarjana dalam seni halus dari Pratt Institute, New York, AS pada tahun 1968 di bawah geran Fulbright. Pada tahun 1980, beliau menerima satu lagi Fulbright-ACLS Fellowship untuk meneruskan penyelidikannya dalam seni kontemporari Amerika.

Pada tahun 2001, beliau menerima Anugerah Alumni Paling Cemerlang daripada almamaternya, National Taiwan Normal University, Taiwan. Pada tahun 2006, beliau telah dianugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Sastera oleh Universiti Robert Gordon, Scotland atas pencapaiannya dalam seni halus dan sumbangan dalam pendidikan seni dan reka bentuk. Pada tahun 2017, beliau menerima “Anugerah Pencapaian Sepanjang Hayat” daripada Majlis Perundingan Kebudayaan dan Seni Cina, Malaysia. Pada 2018, beliau sekali lagi dianugerahkan “Anugerah Alumni Global Cemerlang” oleh Kementerian Pendidikan, Taiwan.

Lihat di Galeri Maya